накратко

Published: Wednesday, 08 November 2023

Аз съм кореняк зетьовец, роден на 15 февруари 1971 година в град Чирпан.

След завършване на средното си образование в ЕСПУ „Пейо Крачолов Яворов”  гр. Чирпан, в периода 1989 г. – 1991 г. отбих редовната си военна служба.

През есента на 1991 г. бях приет за студент в  ППИ  „Любен Каравелов” гр. Кърджали, който завърших през 1994 г. с професионална квалификация: прогимназиален учител по математика, физика и физическа култура.

На 15.09.1994 г. започнах работа като учител в община Братя Даскалови в ОУ ”Христо Ботев” с. Медово.

В периода 15.09.1997 г.    09.09.2002 г. работих в ОУ  Васил Левски” с. Плодовитово.

Междувременно завърших висшето си образование в ПУ „Паисий Хилендарски” с професионална квалификация: учител по физика и математика.

От 09.09.2002 г. работих като учител, а от 15.09.2005 г. до 20.08.2007 г. и като директор на ОУ  Васил Левски” с. Найденово.

През 2006 г. придобих специалност „Информационни технологии” в ПУ „Паисий Хилендарски”.

За кратко, до 14.11.2007 г., работих като учител и  в ОУ ”Пейо Крачолов Яворов” с. Гранит, след което бях назначен за директор на СОУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови до 31.07.2012 г.

Работил съм като обществен възпитател към МКБППМН Братя Даскалови и към МКБППМН Чирпан.

От 15.09.2012 г. до момента работя като старши учител в ЦДО - прогимназиален етап в ОУ „Отец Паисий” с. Зетьово.

На 09.09.2016 г. завърших магистърска програма на обучение „Спорт в училище” в ПУ  „Паисий Хилендарски” с професионална квалификация "учител по физическо възпитание".

Член съм на НЧ "Селски будилник 1906" с. Зетьово,  НЧ "Пробуда-1928" с. Сърневец, НЧ "Просвета - 1963" с. Православ и на ФК Чирпан.

Семеен съм - зет в с. Православ, община Братя Даскалови. Със съпругата ми Денка Жекова, която е дизайнер, имаме син - Димитър.

 

От 08.11.2023 г. съм трети мандат общински съветник в Общински съвет Братя Даскалови от единствената в общината местна коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ".

контакти

Published: Monday, 04 July 2016
0889468333
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.